Išči

Ekonomsko - poslovna
fakulteta UM,

Razlagova 14
2000 Maribor, Slovenija
Tel: +386 2 22 90 254
Fax: +386 2 25 16 681
Email: ipmmp@uni-mb.si

Slovenski podjetniški observatorij


 

Slovenski podjetniški observatorij je nastal v letu 1998 po zgledu Observatory of European SMEs. S Slovenskim podjetniškim observatorijem naš inštitut vsako leto predstavi pregled stanja slovenske podjetniške demografije ter s podrobnejšimi raziskavami obdela posamezne aktualne teme s področja podjetništva. Ti rezultati služijo kot podlaga za predloge ukrepov oblikovalcem vladnih politik na različnih področjih. Sodelovanje v raziskovalni mreži ENSR pa prinaša tudi številne priložnosti za vključevanje v mednarodne projekte, kjer prispevamo k boljšemu razumevanju slovenskega podjetništva primerjalno z evropskim.
 
Svoje raziskovanje vsa leta financiramo z različnimi temeljnimi in ciljnimi raziskovalnimi projekti ter v sklopu raziskovalnega programa »Podjetništvo za inovativno družbo«. Med financerji naših raziskav najdemo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, SPIRIT-Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, ARRS-Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, podjetje Smart Com, Obrtno-podjetništvo zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Štajersko gospodarsko zbornico in seveda Ekonomsko-poslovno fakulteto, kjer ima sedež naš inštitut.Slovenski podjetniški observatorij 2015

Slovenska podjetja in značilnosti start-up ekosistema


V okviru knjižne zbirke Slovenski podjetniški observatorij je izšla nova znanstvena monografija z naslovom Slovenska podjetja in značilnosti start-up ekosistema, ki so jo pripravili raziskovalci Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V njej avtorja, prof. dr. Dijana Močnik in mag. Matej Rus, poleg temeljite analize podatkov o slovenskih podjetjih in samostojnih podjetnikih ter primerjave z Evropsko unijo, proučujeta slovenska start-up podjetja in njihov ekosistem, v okviru česar je bilo podrobno analiziranih 156 start-upov, ki so ustrezali postavljenim kriterijem za inovacijsko gnana podjetja.


Obvestilo za javnost

Monografija

Slovenski podjetniški observatorij 2014

Slovenska podjetja in okoljski vidiki poslovanja


V okviru knjižne zbirke Slovenski podjetniški observatorij je nastala nova znanstvena monografija z naslovom Slovenska podjetja in okoljski vidiki poslovanja, ki so jo pripravili raziskovalci Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V njej avtorji, prof. dr. Miroslav Rebernik, prof. dr. Dijana Močnik in doc. dr. Barbara Bradač Hojnik, poleg temeljite analize podatkov o slovenskih podjetjih in samostojnih podjetnikih ter primerjave z Evropsko unijo opozarjajo tudi na stanje na področju okoljskih inovacij v Sloveniji.

  Obvestilo za javnost


  Monografija SPO 2014
Slovenski podjetniški observatorij 2013

Stanje slovenskega podjetništva in izzivi izobraževanja za podjetnost


V okviru knjižne zbirke Slovenski podjetniški observatorij je izšla nova znanstvena monografija z naslovom Stanje slovenskega podjetništva in izzivi izobraževanja za podjetnost. V njej avtorji prof. dr. Miroslav Rebernik, prof. dr. Karin Širec in prof. dr. Dijana Močnik ob natančnem pregledu podjetniške demografije opozarjajo na osrednjo vlogo in pomen podjetniškega iztobraževanja, ki ga lahko zagotavljajo visokošolske ustanove, saj so prav izobraženi podjetni posamezniki tisti, ki lahko k uspešnosti podjetij največ prispevajo.

Obvestilo za javnost

Monografija SPO 2013


Slovenski podjetniški observatorij 2011/12

Razvojni potenciali slovenskega podjetništva


V okviru knjižne zbirke Slovenski podjetniški observatorij je izšla nova znanstvena monografija s pomenljivim naslovom Razvojni potenciali slovenskega podjetništva. V njej so avtorji pod uredništvom doc. dr. Karin Širec in prof. dr. Miroslava Rebernika opozorili na osrednjo vlogo in pomen izrabe razvojnih potencialov malih in srednje velikih slovenskih podjetij v primerjavi z gospodarstvom EU. Svoja spoznanja prikazujejo na treh od obravnavanih desetih področij Akta za mala podjetja (Small Business Act – SBA), ki so najtesneje povezana z udejanjanjem strategije Evropa 2020, in sicer: podjetništvo v luči kreativnih industrij, znanje in spretnosti za inovacije ter enotni trg.

 Obvestilo za javnost

Monografija Razvojni potenciali slovenskega podjetništva


Tiskovna konferenca, 2012Slovenski podjetniški observatorij 2009/10

Vrzeli slovenskega podjetniškega okolja


V okviru dolgoročnega raziskovalnega programa Slovenski podjetniški observatorij je izšla znanstvena monografija z naslovom: Vrzeli slovenskega podjetniškega okolja, ki so jo pripravili raziskovalci Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Slovenski podjetniški observatorij 2009/10, ki je ocenjeval napredek slovenskega podjetniškega okolja v preteklem obdobju, ugotavlja številne razkorake med razvitostjo evropskega in slovenskega podpornega okolja. Čeravno je bilo v Sloveniji v obdobju 2007 – 2009 sprejetih kar nekaj ekonomsko-političnih ukrepov v duhu podpiranja malih podjetij, pa so rezultati, ki jih na osnovi evropskega Akta za mala podjetja prikazuje letošnji observatorij, za Slovenijo še vedno nespodbudni.


monografija SPO 2009/10


Slovenski podjetniški observatorij 2008

Dynamics of Slovenian Entrepreneurship


V okviru dolgoročnega raziskovalnega programa Slovenski podjetniški observatorij je v tokratni angleški izdaji izšla znanstvena monografija z naslovom: Dynamics of Slovenian Entrepreneurship, ki so jo pripravilir aziskovalci Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V njej enajst avtorjev pod uredništvom doc. dr. Karin Širec in prof. dr. Miroslava Rebernika prikazuje rezultate raziskovanja pomembnih elementov podjetniške dinamike v Sloveniji.

monografija SPO 2008
  
Objavljamo tudi prevod poglavja z naslovom Slovenska podjetja v letu 2007, avtorjev Mateja Rusa in Miroslava Rebrnika, ki prikazuje demografijo slovenskih MSP v letu 2007.

 Slovenska podjetja v letu 2007

 

Slovenski podjetniški obesrvatorij 2007/2008

Različnost kot podjetniška priložnost

 

V okviru dolgoročnega raziskovalnega programa Slovenski podjetniški observatorij je izšla znanstvena monografija s pomenljivim naslovom: Različnost kot podjetniška priložnost, ki so jo je pripravili raziskovalci Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.V njej  avtorji pod uredništvom doc. dr. Karin Širec in prof. dr. Miroslava Rebernika opozarjajo na bogastvo različnosti v slovenskem podjetništvu, ki lahko ob vodenju pametne ekonomske in družbene politike predstavlja obetavno podjetniško priložnost. Ob spopadanju z gospodarsko krizo je razumevanje dogajanja v slovenskem podjetništvu še posebej pomembno.
 

monografija SPO 2007/2008

 
 
 
 
 
 
 
 

AKTUALNO

 

Izšel je novi univerzitetni učbenik EKONOMIKA PODJETJA avtorjev prof. dr. Miroslava Rebernika in izr. prof. dr. Karin Širec

Maribor, 7. december 2016. Pri GV Založbi je izšla 5., spremenjena in dopolnjena izdaja univerzitetnega učbenika Ekonomika podjetja, ki je bila od ...

Podjetniki še zmeraj čutijo posledice krize pri pridobivanju finančnih sredstev

Maribor, 29. julij 2016 - Izšlo je posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor 2015/2016: Special Report on Entrepreneurial Finance

...

Izšlo je posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor: GEM 2015 Report on Social Entrepreneurship

(Maribor, 07. 06. 2016) Najnovejša raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki je proučevala socialno podjetništvo v 58 državah med več ...
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies) za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "Strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov.