Išči

Ekonomsko - poslovna
fakulteta UM,

Razlagova 14
2000 Maribor, Slovenija
Tel: +386 2 22 90 254
Fax: +386 2 25 16 681
Email: ipmmp@uni-mb.si

Aktualno<< < 1 2 3 > >>
 

V najrazvitejših državah tudi največ notranjih podjetnikov

Posebno poročilo raziskave GEM: »GEM Special Report on Entrepreneurial Employee Activity«

(Maribor, 9. december 2013) Zaposleni so najbolj podjetni v najrazvitejših državah Evrope in v ZDA, kjer se tudi srečujejo z najnižjo stopnjo tveganja pri vključevanju v notranje-podjetniške aktivnosti za svoje delodajalce. Podjetni zaposleni pa so predvsem moški z visoko izobrazbo v srednjih letih, ki imajo tudi visoke prihodke. V najrazvitejših državah je bilo v letu 2011 notranjih podjetnikov celo več kot klasičnih nastajajočih podjetnikov. Tako je pokazala raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja in v katero je vključena tudi Slovenija.

Več informacij lahko najdete v sporočilu za javnost:

Sporočilo za javnost - Podjetniška aktivnost zaposlenih
 
 

V svetu aktivnih 126 milijonov podjetnic, v Sloveniji najmanj v Evropi

Posebno poročilo raziskave GEM: The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2012 Women’s Report

(Maribor, 4. november 2013) V svetu je bilo v letu 2012 v 67 državah, ki so sodelovale v raziskavi Global Entrepreneurship Monitor (GEM), več kot 126 milijonov podjetnic v nastajajočih, novih ter že ustaljenih podjetjih. Vključenost žensk v podjetništvo v svetu zelo variira in je v Evropi precej skromna, še posebej pa v Sloveniji, ki se je glede deleža odraslih žensk, ki se vključujejo v podjetništvo v nastajajočih in novih podjetjih, uvrstila na zadnje mesto. Tako je pokazala nedavna raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja in v katero je vključena tudi Slovenija.

Več informacij lahko najdete v sporočilu za javnost:

Sporočilo za javnost - Žensko podjetništvo
 
 

Mladim v Evropski uniji manjka znanj in veščin za zagon podjetja, bojijo pa se tudi neuspeha

Posebno poročilo raziskave GEM: Generation Entrepreneur? The State of Global Youth Entrepreneurship

(Maribor, 23. oktober 2013) Mladi v Evropi so slabo naklonjeni ustanavljanju lastnih podjetij. V primerjavi z mladimi iz Afrike, Bližnjega vzhoda in Latinske Amerike so najnižje ocenili poslovno klimo za ustanavljanje novih podjetij v njihovih državah, izkazujejo nizko zaupanje v svoje podjetniške veščine in znanje, izražajo strah pred neuspehom ter podjetništva ne dojemajo v zadostni meri kot zaželeno karierno izbiro. Tako je pokazala nedavna raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja in v katero je vključena tudi Slovenija.

Več informacij lahko najdete v sporočilu za javnost:

Sporočilo za javnost - Podjetništvo med mladimi
 
 
prof. ddr. Matjaž Mulej

Priznanje za zaslužnega profesorja ddr. Matjaža Muleja

Delovanje člana naše katedre zaslužnega prof. ddr. Matjaža Muleja, njegova angažiranost in aktivnosti so pomembno prispevale k razpoznavnosti Maribora in promovirale njegovo ustvarjalno moč, zato mu je mestni sveti mestne občine Maribor, podelil priznanje Častni občan mesta Maribor, ki se »podeljuje za izjemno pomembno delo in zasluge, ki pomenijo izjemni prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju mestne občine Maribor«.

Profesorju Muleju iskreno čestitamo!
Obrazložitev za priznanje si lahko preberete tukaj.
 
 

Podjetniški forum na videolectures.net

V petek, 19. aprila 2013, smo ob 20-letnici podjetništva na EPF organizirali Podjetniški vikend, v okviru katerega je potekal Podjetniški forum. Na njem smo predstavili dosežke našega dvajsetletnega dela, rezultate naših raziskav o podjetništvu, ki pozivajo k ukrepanju, ter vizijo nadaljnjega razvoja na univerzi in v mestu. Osrednja tema foruma je bila Podjetniška univerza in podjetno mesto – soustvarjamo prihodnost, kjer smo skupaj z najodgovornejšimi posamezniki v mestu razmišljali, kako bi lahko soustvarili prihodnost, v kateri bodo najprodornejši in najinovativnejši mladi ljudje uresničevali svoja ustvarjalna hotenja in življenjske želje, z vizijo, da bi Maribor in regija postala inovativno podjetniško vozlišče, Slovenija pa humana družba in uspešna evropska država z visoko kakovostjo bivanja.

Institut »Jožef Stefan« je dogodek posnel in objavil na spletnem portalu videolectures.net. Vabimo vas, da si posnetek ogledate na: http://videolectures.net/podjetniskiforum2013_maribor/

 
 

Izšla je znanstvena monografija Nezaznane priložnosti: GEM Slovenija 2012

(Maribor, 19. april 2013) Na »Podjetniškem vikendu«, ki ga je v počastitev praznovanja 20-letnice raziskovanja in poučevanja podjetništva organizirala Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja na EPF v sodelovanju s Tovarno podjemov, so bili med drugim predstavljeni tudi rezultati raziskave GEM za leto 2012, ki so jih izdali v znanstveni monografiji Nezaznane priložnosti: GEM Slovenija 2012.

V njej avtorji prof. dr. Miroslav Rebernik, prof. dr. Polona Tominc, dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec in doc. dr. Barbara Bradač Hojnik analizirajo podjetništvo v Sloveniji primerjalno s svetom v letu 2012. Več o rezultatih raziskave je mogoče prebrati v sporočilu za javnost ali na spletni strani GEM Slovenija.


Obvestilo za javnost GEM Slovenija 2012


 
 

Nova izdaja Biltena IPMMP podjetništvo

Ob 20 letnici poučevanja in raziskovanja podjetništva na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, smo sodelavci Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja izdali novo številko Biltena IPMMP. Prijetno branje!

 Z 20 let podjetniških izkušenj utiramo poti v 2020

 
 

Izšel je GEM 2012 Global Report, Kuala Lumpur, Malezija


(Kuala Lumpur, četrtek 17. januar 2013). V Kuala Lumpurju je svetovni akademski konzorcij GERA danes predstavil rezultate raziskave podjetništva Global Entrepreneurship Monitor 2012. Po treh letih upadanja je v Sloveniji zaznati porast zgodnje podjetniške aktivnosti.


Zgodnja podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva v Sloveniji je po treh letih, ko se je s 6,4 odstotka odraslega prebivalstva, ki se je v letu 2008 podalo na podjetniško pot, znižala na 3,65 odstotka, v letu 2012 narasla na obetavnih 5,5 odstotka. Največ zgodnje podjetniške aktivnosti med skupno 67 zajetimi državami je bilo v letu 2012 v afriških državah Zambija (41,5%), Gana (36,5%) in Uganda (35,8%). Najmanj zgodnje podjetniške aktivnosti je bilo v Rusiji (4,34%), v Italiji (4,32%) in na Japonskem (3,99%). Med evropskimi sta se s 14,3% najvišje zavihteli Estonija (23. mesto) in Latvija s 13,4% (24. mesto). Slovenija je v globalnem merilu na 59. mestu, v evropskem pa na 23. mestu.

 

 

Vendar je pot do optimizma še dolga, saj TEA indeks, s katerim v svetovnem merilu merimo zgodnjo podjetniško aktivnost odraslega prebivalstva, zajema tudi posameznike, ki so šele v procesu nastajanja podjetja (nastajajoči podjetniki) in med njimi številni ne uspejo pripeljati svoje podjetniške zamisli do zagona podjetja ali pa novo podjetje usahne že na samem začetku. V kolikšni meri bo to veljalo tudi za podjetniške pobude in ustanovitve preteklega leta, je v veliki meri odvisno od tega, ali bo država znala zagotoviti normalne davčne, finančne in pravne okvire poslovanja, pa tudi primerno odgovorno ravnanje političnega razreda.

Več informacij najdete v obvestilu za javnost ali na spletni strani GEM Slovenija: www.gemslovenia.org


Obvestilo za javnost GEM Slovenija 2012

 
GEM 2012 Global Report

 
 

Izšel je GEM Slovenija 2011: Usihanje podjetništva v Sloveniji


V okviru longitudinalnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki preučuje odnose med podjetniško aktivnostjo in nacionalno ekonomsko rastjo, je izšla znanstvena monografija Usihanje podjetništva v Sloveniji: GEM Slovenija 2011, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V njej avtorji prof. dr. Miroslav Rebernik, prof. dr. Polona Tominc in Katja Crnogaj, mag. analizirajo podjetništvo v Sloveniji primerjalno s svetom v letu 2011.

Obvestilo za javnost GEM 2011

Monografija GEM 2011
 
 

Slovenski podjetniški observatorij 2011/12


V okviru knjižne zbirke Slovenski podjetniški observatorij je izšla nova znanstvena monografija s pomenljivim naslovom Razvojni potenciali slovenskega podjetništva. V njej so avtorji pod uredništvom doc. dr. Karin Širec in prof. dr. Miroslava Rebernika opozorili na osrednjo vlogo in pomen izrabe razvojnih potencialov malih in srednje velikih slovenskih podjetij v primerjavi z gospodarstvom EU. Svoja spoznanja prikazujejo na treh od obravnavanih desetih področij Akta za mala podjetja (Small Business Act – SBA), ki so najtesneje povezana z udejanjanjem strategije Evropa 2020, in sicer: podjetništvo v luči kreativnih industrij, znanje in spretnosti za inovacije ter enotni trg.

 Obvestilo za javnost

Monografija Razvojni potenciali slovenskega podjetništva

 
 

Vabilo na predstavitev znanstvene monografije

Vabilo na predstavitev znanstvene monografije s pomenljivim naslovom:

Razvojni potenciali slovenskega podjetništva


Predstavitev osrednjih rezultatov raziskave in novinarska konferenca bo

v četrtek, 10. maja, 2012, ob 12.00 uri na EPF.

Več o dogodku
 
 

Znani prvi rezultati GEM 2011

(San Francisco, četrtek 19. januar 2012). V San Franciscu je neprofitni akademski konzorcij danes predstavil prve rezultate svetovne raziskave podjetništva v 54 državah v letu 2011, Global Entrepreneurship Monitor 2011, v kateri sodeluje tudi Slovenija.

Podjetniška aktivnost v Sloveniji upada že tretje leto zapored, od lani je zgodnja podjetniška aktivnost v Sloveniji upadla za dobro petino.

Zgodnja podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva v Sloveniji je v lanskem letu spet močno upadla – s 4,65 odstotka v letu 2010 se je znižala na 3,65 odstotka. Ta padec je še toliko bolj zaskrbljujoč, saj podjetniška aktivnost upada že tretje leto zapored in je tako napram letu 2008, ko se je na podjetniško pot podalo v povprečju 6,4 odstotka prebivalstva, upadla že skoraj na polovico in dosegla najnižjo raven po letu 2004.

Več informacij v sporočilu za javnost in na spletni strani www.gemslovenia.org

  Sporočilo za javnost
 
 

Izšel je GEM Slovenija 2010

V okviru longitudinalnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki preučuje odnose med podjetniško aktivnostjo in nacionalno ekonomsko rastjo, je izšla znanstvena monografija Podjetniška aktivnost, aspiracije in odnos do podjetništva: GEM Slovenija 2010, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V njej avtorji prof. dr. Miroslav Rebernik, prof. dr. Polona Tominc in Katja Crnogaj, mag. analizirajo podjetništvo v Sloveniji primerjalno s svetom v letu 2010.

GEM Slovenija 2010
 
 

Bilten IPMMP podjetništvo

Bilten študijske usmeritve Podjetništvo, smo soustvarili sodelavci Katedre za podjetništvo in ekonomiko podjetja, naši bivši diplomanti in študentje. Prijetno branje!

Podjetništvo za nove generacije
 
 

Slovenski podjetniški observatorij 2009/10

V okviru dolgoročnega raziskovalnega programa Slovenski podjetniški observatorij je izšla znanstvena monografija z naslovom: Vrzeli slovenskega podjetniškega okolja, ki so jo pripravili raziskovalci Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Slovenski podjetniški observatorij 2009/10, ki je ocenjeval napredek slovenskega podjetniškega okolja v preteklem obdobju, ugotavlja številne razkorake med razvitostjo evropskega in slovenskega podpornega okolja. Čeravno je bilo v Sloveniji v obdobju 2007 – 2009 sprejetih kar nekaj ekonomsko-političnih ukrepov v duhu podpiranja malih podjetij, pa so rezultati, ki jih na osnovi evropskega Akta za mala podjetja prikazuje letošnji observatorij, za Slovenijo še vedno nespodbudni.


Obvestilo za javnost

Monografija Vrzeli slovenskega podjetniškega okolja
 
 

Doktorski študij ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATIVENES

New - doctoral program ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATIVENES
Doctoral Program Entrepreneurship and Innovativeness is the result of two-year work within the Tempus project financed by the EU in which, beside the Osijek University, four European universities participated: universities from Finland (Turku), United Kingdom (Durham), Austria (Klagenfurt) and Slovenia (Maribor). Studying and recognition of individual courses within this doctoral program and other doctoral programs within these institutions was enabled through a special agreement signed between the five participating universities. Curriculum of the Doctoral Program Entrepreneurship and Innovativeness is implemented by lecturers from all the partner universities. The start of the program is planned in autumn of 2010. An important component of the program is the Virtual Learning Platform based on Microsoft technologies, which will allow students of this program to access and exchange knowledge from the field of entrepreneurship. The program of the study can be accessed here, and more information can be obtained at psp@psp.efos.hr and ipmmp@uni-mb.si

More information
 
 

Poročilo o evropskih malih in srednje velikih podjetjih

Evropska komisija je izdala letno Poročilo o evropskih malih in srednjevelikih podjetjih, ki podaja pregled velikosti, strukture in pomena malih in srednjevelikih podjetij za evropsko gospodarstvo ter njihov prispevek k rasti in zaposlovanju. Poročilo o evropskih malih in srednjevelikih podjetjih je osrednje orodje, ki ga Evropska komisija uporablja za spremljanje uresničevanja Akta za mala podjetjav posameznih državah. Pregled njegovega uresničevanja je narejen s pomočjo indikatorjev, s katerimi lahko posamezno državo primerjamo z evropskim povprečjem, kar nam omogoča jasnejšo sliko o stanju malega gospodarstva v Sloveniji.


Sporočilo za javnost
 
 

Izšel je GEM Slovenija 2009: Slovensko podjetništvo v letu krize

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom: Slovensko podjetništvo v letu krize: GEM Slovenija 2009, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V njej avtorji prof. dr. Miroslav Rebernik, prof. dr. Polona Tominc in dr. Ksenja Pušnik analizirajo podjetništvo v Sloveniji primerjalno s svetom v letu 2009.

Monografija, ki svoja spoznanja gradi na harmonizirani bazi podatkov prodobljeni z več kot 180.000 intervjuji izvedenimi v 54 državah sveta, nazorno prikazuje vlogo in pomen podjetništva ter nujnost primerne politike pospeševanja podjetništva. Daje pa tudi jasno sliko, da se bodo razvojno uveljavljale tiste države, ki bodo imele v podjetništvu čimveč visoko izobraženih, razvojno naravnanih ljudi. Kakršenkoli model razvoja se bo uveljavil po krizi, v njegovem jedru bodo vselej podjetni posamezniki, ki bodo razpoznali poslovno priložnost in bili sposobni zbrati vire, da to priložnost izkoristijo.

Podrobnosti in sporočilo za javnost
 
 

Uspeh raziskovalk na konferenci MIC 2009

Dr. Karin Širec in Katja Crnogaj sta na mednarodni znanstveni konferenci MIC 2009 v Sousse, Tunizija, bili nominirani med sedem najboljših prispevkov konference.

Podrobno >
 
 

30. mednarodna konferenca PODIM

14. in 15. aprila 2010 bo v Mariboru 30. mednarodna konferenca PODIM z naslovom Selling innovative ideas. Več informacij na spletni strani konference.
 
<< < 1 2 3 > >>

AKTUALNO

 

Izšel je novi univerzitetni učbenik EKONOMIKA PODJETJA avtorjev prof. dr. Miroslava Rebernika in izr. prof. dr. Karin Širec

Maribor, 7. december 2016. Pri GV Založbi je izšla 5., spremenjena in dopolnjena izdaja univerzitetnega učbenika Ekonomika podjetja, ki je bila od ...

Podjetniki še zmeraj čutijo posledice krize pri pridobivanju finančnih sredstev

Maribor, 29. julij 2016 - Izšlo je posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor 2015/2016: Special Report on Entrepreneurial Finance

...

Izšlo je posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor: GEM 2015 Report on Social Entrepreneurship

(Maribor, 07. 06. 2016) Najnovejša raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki je proučevala socialno podjetništvo v 58 državah med več ...
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies) za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z izborom opcije "Strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov.